Dorpshuis De Spil

De Spil, Midluméén maal per maand op zaterdag vanaf 16.00 uur is dorpshuis De Spil geopend voor een drankje, een potje biljarten en een praatje. Verder is het mogelijk De Spil af te huren voor o.a. vergaderingen, verjaardags- en huwelijksfeesten, workshops, begrafenissen of thema-avonden. Bardiensten en schoonmaak worden door een aantal actieve vrijwilligers uitgevoerd. U vindt het dorpshuis aan de Hop-mansweg 7 in Midlum, telefoonnummer van het dorpshuis is: 414013.

Voor informatie en reserveringen kunt u terecht bij: Teja de Haan, van Harinxmastraat 9, tel:06-37132498

 

Beheerscommissie De Spil  
Voorzitter Secretaris Penningmeester Verhuur Inkoop
Vacant J.M. de Boer
Van Harinxmastraat 10
Tel.: 0517 -  414924
Loes Alberda
Middelstein 4
Tel.: 0517 -  417622

Ellen Lips
Harlingerstraatweg 23
tel. 0517 433321

Ellen Lips
Harlingerstraatweg 23
tel. 0517 433321

       
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bewaren

Hervormde Gemeente Harlingen-Midlum

Voor informatie over kerkdiensten:
Website: www.Nwfriesland.nl/kerkmidlum
Koster: T. Sikkema, tel.: 0517 -  413782
Wijkpredikant Midlum:
ds. L.W. Nijendijk,
Tel.: 0517 -  412685
E-mail: b.nijendijk@home.nl

Begrafenisvereniging

Midlum heeft begrafenisvereniging Liefde en Eendracht.
Voor informatie kunt u terecht bij:
Voorzitter:
Sjoerd van der Schaar,
tel.: 0517 - 412492.
Secretaris:
Arjen Nauta, tel.: 0517 -  413814

JoomShaper