IJsvereniging

Volgens officiële akte dateert het bestaansrecht van de ijsclub sinds 14 November 1953.
Echter als men de notulen leest, blijkt dat de ijsclub Midlum is ontstaan als een onderonsje in 1922 destijds met 61 leden.
Midlum
Door de jaren heen kent men financieel zware tijden, waaronder 1953. Na afkeuring van de lichtpalen en het uitbaggeren van de sloot t.b.v. de water toevoer, lijkt alles niet meer zo rooskleurig voor de  ijsclub. In 1954 neemt dhr. C Hoekstra ( secr.) afscheid. Hij eindigt met deze laatste woorden ; "die goede ijsbaan is er, aan ons als leden de taak, deze te behouden en zo nodig te verbeteren als dat nodig is. Wij hoeven niet bang te zijn, verre van dat, maar te beseffen dat deze ijsclub die zo klein is begonnen nu pas in ontwikkeling komt om groot te worden. Er is een gezegde dat luidt ;" Er komt niets vanzelf ! "Tijdens de winter van 1959 schaatsen er wel 500 mensen op de ijsbaan en worden er  o.a. langebaanwedstrijden, estafette en diplomaschaatsen georganiseerd.

Van 1958 tot 1983 is dhr. F Zeylmaker actief als voorzitter van de ijsclub en in 1984 wordt hij daarvoor benoemd tot erelid.

Omdat een ijsclub altijd weesafhankelijk is zijn er ook jaren dat er niet op natuurijs geschaatst kan worden. Als alternatief bieden wij dan een bezoek, met de jeugdleden,  naar de kunstijsbaan aan.

Schaatsen op de IJsbaan in Midlum.

De ijsclub had jaren problemen met de waterpomp, om zowel het water op de baan te krijgen als mede het water erop te houden. Ondanks financiële krapte besluit het bestuur in 2003 toch tot aanschaf van een nieuwe waterpomp. Mede door vrijwillige giften en geldelijke steun van de gemeente Harlingen kan dit gefinancierd worden. Het werd een wijs besluit, want een pracht winter volgt en met name de jeugd geniet volop van een prachtige ijsvloer.Het bestuur bestaat uit 5 leden, die als koning winter regeert diverse activiteiten tracht te organiseren.

Sinds enkele jaren zijn wij ook zomers actief tijdens het dorpsfeest. Er wordt dan een heuse skeeler elfsteden-prestatietocht georganiseerd. Over een uitgezet parcours moeten de deelnemers klunen en andere obstakels nemen. Ook de koek en zopie ontbreekt niet tijdens deze tocht. In 2011 hebben we de tiende tocht extra feestelijk gevierd met cakejes en als beloning kregen de deelnemers i.p.v. het traditionele vaantje, een medaille. Er deden een record aantal kinderen mee 53 stuks.

De ijsclub Midlum is anno 2012 een bloeiende vereniging met ruim 135 leden. Gezien het aantal jeugdige leden in en om Midlum, lijkt het bestaansrecht voor de ijsclub in de toekomst verzekerd.

Voorzitter IJsclub

Frank Petersen

Tel.: 0517- 431110
Email: fpetersen@online.nl

Secretaris IJsclub

Jet van der Schaar

Tel.: 0517 - 591238
Email: p.v.d.Schaar2@kpnplanet.nl

Penningmeester IJsclub

Minke Visser

Tel.: 0517-412785

Leden

Piet Andringa

Waling-Sipke Smedinga

JoomShaper